REGULAMENTUL PRIVIND CONDUITA SCHIORILOR/ SNOWBOARDERILOR PE DOMENIULUI SCHIABIL AL STAȚIUNII TURISTICE DE INTERES LOCAL PĂLTINIŞ – ONCEŞTI

Prezentul regulament a fost elaborat ținând cont de următoarele acte normative: • Art. 5 lit. „f” din Hotărârea Guvernului nr. 77/ 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți; • HCL nr. 131/ 2003 privind înființarea Serviciului Public Local Salvamont; • H.C.L. nr. 118/ 17.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Local Salvamont; • Hotărârea nr. 263/ 2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, republicată, cu modificările și completările ulterioare; • Ordinul nr. 491/ 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare ale Hotărârii nr. 263/ 2001; 2 • Legea nr. 526/ 2003 privind aprobarea programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România” cu modificările și completările ulterioare; • Ordonanța nr. 58/ 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România cu modificările și completările ulterioare; • Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, „b” și „d” alin. (7), lit. „f” , „k” și „o” și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; Art. 3 În sensul prezentului regulament termenii și noțiunile utilizate se definesc astfel: a) domeniu schiabil – terenul care oferă condițiile adecvate practicării schiului pentru agrement; b) pârtia de schi pentru agrement – acea parte a domeniului pentru schi amenajat care este destinată practicării schiului pentru agrement în condiții de siguranță pentru schiori; c) traseu de schi – acea parte a domeniului pentru schi amenajat care face legătura între pârtiile de schi; d) schiul de tură – reprezintă o formă de ski care presupune deplasarea pe skiuri atât în urcare cât și în coborâre, folosind propria forță a schiorului, care folosește un echipament special pentru urcare;

Capitolul II – ATRIBUȚIILE SERVICIUL PUBLIC LOCAL SALVAMONT

Art. 4 Pentru aplicarea prezentului regulament Serviciul Public Local Salvamont are următoarele atribuții: 4.1 Identificarea și stabilirea zonelor în care s-au produs cele mai multe accidente în sezonul trecut. 4.2 Identificarea cauzelor care au dus la producerea celor mai multe accidente pe pârtiile de schi ale Municipiului și stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate de către administratorul partiei sau prestatorul activității de întreținere a pârtiilor de schi. 4.3 În vederea implementării măsurilor de prevenire a accidentelor, prestatorul activității de întreținere a pârtiilor de schi sau administratorul are următoarele obligații: a) La solicitarea Serviciului Public Local Salvamont, prestatorul sau administratorul care asigură activitatea de întreținere a pârtiilor de schi va lua măsuri de interdicție, totală sau parțială, a accesului pe pârtiile și pe traseele de schi pentru agrement (prin montarea de indicatoare de interdictie sau plase de restricționare a accesului, în caz de vreme nefavorabilă, în cazul unui accident grav în care sunt implicate mai multe persoane și este necesară prezența pe pârtie a mai multor utilaje pentru transportul persoanelor accidentate); b) prestatorul activității de întreținere a pârtiilor va închide pârtia în cazul unei avarii majore la instalația de transport pe cablu; Art. 5 Serviciul Public Local Salvamont va înainta solicitări fundamentate prestatorului sau administratorului activității de întreținere a pârtiilor, pentru suplimentarea materialelor necesare asigurarii securitatii partiilor de schi, în urma constatărilor făcute de salvatorii montani în timpul patrulărilor preventive, dar și ca urmare a numărului de intervenții în anumite zone cu potențial crescut de accidente. Art. 6 Serviciul Public Local Salvamont al Municipiului stabilește și informează prestatorul sau administratorul care asigură activitatea de întreținere a pârtiilor de schi cu privire la necesarul indicatoarelor care reglementează circulația schiorilor și a locurilor de amplasare ale acestora, a celor de informare, avertizare și orientare, precum și a materialelor de protecție pentru fiecare pârtie sau traseu de schi. Art. 7 Serviciul Public Local Salvamont al Municipiului ia măsuri de interdicție, totală sau parțială, a accesului pe pârtiile de schi, în cazul utilizării acestora pentru antrenamente și competiții sportive (închiderea pârtiei pentru schiorii amatori, în cazul desfășurării antrenamentelor sau a competițiilor sportive; delimitarea prin corzi, benzi sau alte mijloace de avertizare a sectoarelor unde se desfășoară antrenamente sau competiții). 3 Art. 8 Serviciul Public Local Salvamont al Municipiului verifică zilnic pârtiile deschise (controlul se va efectua atât înainte, cât și după închiderea acestora și va urmări starea în care se află balizele și indicatoarele de semnalizare, obstacolele nou apărute, deteriorarea lucrarilor de amenajare a pârtiilor și ale sistemelor de protecție, existența pe pârtie a unor persoane rătăcite sau care necesită acordarea de ajutor). Art. 9 Serviciul Public Local Salvamont al Municipiului evaluează apariția unor zone de risc pentru schiori și comunică prestatorului sau administratorului activității de întreținere a pârtiilor verbal și în scris luarea măsurilor de protecție care se impun, semnalizarea corespunzatoare a zonelor respective, amplasarea unor materiale de protecție (gard, plase). Art. 10 Serviciul Public Local Salvamont al Municipiului colaborează cu prestatorul sau administratorul activității de întreținere a pârtiilor de schi în cazul unei acțiuni comune impuse de unele situații deosebite sau coordonate de către Primarie.

Capitolul III – PROMOVAREA REGULILOR DE CONDUITĂ ALE PRACTICANȚILOR DE SCHI ȘI SNOWBOARD

Art. 11 Pentru aplicarea și respectarea regulilor de conduită practicanții de schi și snowboard au obligația de a respecta cu strictețe dispozitiile Cap. 4 – Regulile de conduita a schiorilor şi a altor persoane care utilizează partiile şi traseele de schi pentru agrement – din Ordinul nr. 491/ 2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement, prezentate în cele ce urmează în extras: EXTRAS – CAP. IV din Ordinul 491/ 2001: „4.1. Schiorii amatori şi de performanţă, precum şi utilizatorii de snowboard sunt obligaţi să respecte următoarele reguli de conduită stabilite de Federaţia Internaţională de Schi: a) să schieze în asa fel încât sa nu pună în pericol viaţa altui schior sau sa îi cauzeze acestuia un prejudiciu; b) să îşi adapteze viteza şi maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiţiei fizice, stării zapezii, gradului de dificultate al partiei, condiţiilor atmosferice şi densităţii traficului de pe partie; c) să îşi aleagă cu grija traiectoria pe care urmează sa coboare, în scopul protejării schiorilor aflaţi în aval; d) să depăşească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiţia ca aceasta depăşire să fie suficient de larga pentru a evita o eventuala evoluţie neasteptata a celui care urmează să fie depăşit; e) să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte şi al celui din aval, ca atât el, cat şi alţi schiori sunt în afară oricărui pericol cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta; f) să evite staţionarea pe partie, mai ales pe porţiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul caderii, sa elibereze partia în cel mai scurt timp posibil; g) să utilizeze numai marginea partiei, în cazul în care este obligat sa urce sau sa coboare pe jos; h) să respecte indicatoarele de semnalizare şi balizele de marcare instalate pe partiile şi traseele de schi pentru agrement; i) sa anunţe postul de prim ajutor, în cazul accidentării unui schior, şi sa acorde sprijin la transportarea acestuia; j) să îşi decline identitatea în faţa organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însuşi accidentul. 4.2. Persoanele care utilizează pârtiile şi traseele de schi pentru agrement în alt scop decât schiatul sunt obligate să respecte următoarele reguli: a) sa nu coboare pe partiile sau pe traseele de schi pentru agrement utilizând sănii ori dispozitive improvizate; b) sa nu deterioreze indicatoarele de semnalizare, panourile şi balizele de marcare; c) sa nu circule pe partiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul; 4 d) sa nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea partiei sau a traseului de schi pentru agrement; e) sa nu depoziteze materiale de orice natura sau deşeuri pe partiile şi traseele de schi pentru agrement; f) sa nu lipeasca materiale publicitare pe suporturile sau pe plăcutele indicatoarelor de semnalizare.” Art. 12 Circulația persoanelor fără echipament de schi se va face doar pe potecile turistice marcate, sau pe marginea pârtiilor, unul în spatele celuilalt, cu atenție sporită, acolo unde nu există potecă sau poteca întâlnește pârtia de schi, astfel încât să nu pericliteze activitatea de schi și/ sau snowboard și pentru evitarea accidentelor. Art. 13 Practicanții sporturilor de iarnă au obligația de a respecta indicațiile și/sau restricționările personalului autorizat care deservește instalațiile de transport pe cablu atât cele care sunt afișate cât și cele comunicate verbal de către aceștia. b) Schiorii de tură în timpul urcării vor avea asupra lor lumini intermitente sau de culoare roșie în stare de funcționare; Art. 15 Urcarea pe schiuri de tură în timpul zilei se va face doar pe marginea pârtiilor în șir, unul în spatele celuilalt și fără a încurca practicanții de schi și snowboard. Art. 16 Schiorii de tură vor respecta toate restricționările și/ sau semnalizările afișate de către prestatorul activității de întreținere a pârtiilor de schi. Art. 17 (1) În caz de accident în zonă montană se va apela numărul unic de urgență 112 sau Dispeceratul National Salvamont, specificând următoarele: numele, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și locul unde se găsesc persoanele accidentate. (2) În mod obligatoriu se va încerca protejarea accidentatului până la sosirea echipei de salvatori montani.

Capitolul IV – ORGANIZAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE Art. 18 În vederea aplicării și respectării regulilor de conduită Serviciul Public Local Salvamont va organiza campanii de informare și conștientizare a publicului. Art. 19 Toate materialele informative care se vor realiza, vor purta în mod obligatoriu însemnele Primariei Municipiului și ale Serviciului Public Local Salvamont și vor putea fi distribuite numai după ce au fost aprobate de Primăria Municipiului și Serviciul Public Local Salvamont. Art. 20 Tipuri de materiale sau evenimente realizate cu scopul reducerii numărului de accidente pe pârtiile de schi din Municipiul: a) materiale informative: panouri, afișe, pliante, broșuri, etc; b) evenimente: mesaje de interes public radio/tv, spoturi publicitare, conferințe de presă, emisiuni radio/tv, articole de presă, etc. Art. 21 Organizarea periodică a unor campanii de informare adresată practicanților sporturilor de iarnă.

5 Capitolul V – REGULI PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE MONITOR DE SCHI, SNOWBOARD ȘI SPORTURI DE ALUNECARE PE ZĂPADĂ Art. 22 Activitatea de monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă pe domeniul schiabil al Municipiului se va realiza, astfel: a) Școlile acreditate de schi vor înainta Serviciului Public Local Salvamont, la deschiderea oficială a sezonului de schi, lista monitorilor de schi autorizați care își desfășoară activitatea în cadrul acestor școli; b) Monitorul de schi trebuie să poarte obligatoriu emblema școlii de schi la care își desfășoară activitatea; c) Persoanele fizice și juridice autorizate în condițiile legi pentru a desfășura activități de organizare și recreere timp liber și care își desfășoară activitatea sub orice altă formă de organizare decât școlile de schi au obligația să anunțe Serviciul Public Local Salvamont privitor la desfășurarea activității precum și să respecte celelalte obligații prevăzute în prezentul regulament. Reprezentanţii acestora vor purta, de asemenea, în mod obligatoriu însemnele formei de organizare; d) Școlile de schi acreditate precum și persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități de monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă, precum și activități de organizare și recreere timp liber au obligaţia să comunice Serviciului Public Local Salvamont pârtiile pe care vor lucra cu grupe de cursanti (peste 6 persoane) cât și locul în care (pârtia/segmentul de zonă amenajată schiului) doresc a instala jaloane, ora de instalare și de recuperare de pe pârtie, precum și traseele de of pist, schi de tură sau deplasări pedestre în vederea coborâri pe care le abordează cu eventualii cursanți (în afara zonei schiabile amenajate); Art. 23 În timpul unei ședințe, un monitor de schi atestat va putea instrui un număr maxim de 6 copii cu vârste de până la 6 ani și un număr maxim 8 copii cu vârste de peste 6 ani și/ sau adulți și numai pe pârtiile destinate începătorilor.

Capitolul VI – RESTRICȚII INSTITUITE PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR MONTANE PE DOMENIUL SCHIABIL  Art. 24 În vederea prevenirii producerii accidentelor pe domeniul schiabil se interzice : a) accesul pe pârtie al schiorilor însoțiți de animale de companie în timpul orarului de funcționare a instalațiilor de transport pe cablu; b) accesul pe pârtii de schi închise, marcate cu semnul ”PÂRTIE ÎNCHISA”; c) traversarea gardurilor de protecție, aferente pârtiilor, cu schiuri, plăci de snowboard sau fără acestea; d) traversarea liniei de urcare a teleschiului pe jos, cu ajutorul schiurilor sau plăcii de snowboard.; traversarea se va putea face numai în locurile marcate special; e) folosirea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement utilizând speedfly, biciclete sau alte dispozitive folosite în practicarea altor sporturi decât schiul și snowboardingul; f) accesul snowmobilelor pe pârtiile de schi, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt folosite de personalul autorizat si pregătit al prestatorului activității de întreținere a pârtiilor de schi, sau intervenţiilor echipei Salvamont și Jandarmeriei Montane; g) schiatul de tură nocturn pe alte pârtii decât cele stabilite prin prezentul regulament după ora 22:00; h) accesul pe pârtia de schi, fără cască de protecție, a copiilor cu vârsta sub 14 ani; i) intrarea persoanelor neautorizate în perimetrul balizat și marcat de către echipele Salvamont precum și tulburarea activității de salvare pe pârtie; j) distrugerea cu intenție a elementelor de siguranță și semnalizare amplasate pe pârtie(plase de protecție, balize, saltele, catarge susținătoare, indicatoare, etc.);

 6 Capitolul IV – CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI Art. 25 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor menționate la art. 24, lit. „a” , „f” și „j” se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei; b) nerespectarea prevederilor menționate la art. 24, lit. „b-e”, „g-i” se sancționeaza cu amendă de la 500 la 1.000 lei; Art. 26 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament se face de către Primarul Municipiului prin persoanele împuternicite de acesta și de către Poliția Locală. Art. 27 (1) Contravenientul poate achita amenda la orice casierie de la sediul Primăriei Municipiului sau folosind mijloacele electronice de plată. (2) În termenul legal, prevăzut de OUG nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii aplicate de agentul constatator. Art. 28 Prevederile art. 25 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *